ETEN
Ratatouille Traiteur
Ceintuurbaan 181,  Amsterdam
09 nov 2019 - 09 feb 2020

ETEN verbindt  mensen  in allerlei  sociale verbanden  met vaste  tradities en rituelen. Dit  gebeurt in alle culturen, maar op steeds andere wijzen. Bij het verzamelen van voedsel in de natuur kom je allerlei bijzondere vormen. Dit vormt de inspiratie voor objecten en afbeeldingen met een combinatie van artistieke, culinaire en wilde elementen , die verwijzen naar de oerkracht van de natuur en die een dubbelzinnigheid aanbrengen tussen eten of gegeten worden. 

ETEN connects people in all kinds of social contexts with fixed traditions and rituals. This happens in all cultures, but in different ways. When collecting food in nature you come in all kinds of special forms. This is the inspiration for objects and images with a combination of artistic, culinary and wild elements, which refer to the primal force of nature and which create an ambiguity between eating or being eaten.